Zeker Wonen

Wat als ik mijn woning verkocht heb en er nog even wil blijven wonen?

Tussen de aankoop van een nieuwe woning (zowel nieuwbouw als een bestaande woning) en het daadwerkelijk betrekken ervan kan soms een aanzienlijke periode liggen, bijvoorbeeld als de huidige woning nog niet is verkocht. Gedurende deze overbruggingsperiode is het mogelijk om in de huidige woning te blijven wonen met een overbruggingskrediet. Een nadeel is dat de rente voor een dergelijke lening vaak hoger is dan de rente over een gewone hypotheek.

Een andere situatie doet zich voor als de huidige woning wel is verkocht en de nieuwe woning nog niet beschikbaar is. U kunt in afwachting tijdelijk ergens anders gaan wonen, maar dat betekent dat u twee keer zal moeten verhuizen, wat niet echt wenselijk is. Gelukkig zijn er andere oplossingen.

In de oude woning blijven wonen door afspraken in de verkoopakte

In het geval u wat langer in uw ‘oude’ woning wilt blijven wonen totdat uw nieuwe woning beschikbaar is, kunt u met de nieuwe eigenaar van uw oude woning afspraken hierover maken. Beide partijen (koper en verkoper) kunnen in de verkoopakte vastleggen dat de verkoper langer in de woning mag blijven na het passeren van de notariële akte.  In de verkoopakte wordt ook een bedrag (‘vergoeding’) afgesproken en een datum vastgelegd waarop de woning dient te worden verlaten.

Bezetting ter bede

Een tweede mogelijkheid is dat de partijen een tijdelijk gezamenlijk contract opstellen. Wettelijk gezien verleent de nieuwe eigenaar hiermee in principe de ‘bezetter’ het recht/de gunst om tijdelijk gebruik te blijven maken van de woning. Dit contract wordt ook wel een ‘bezetting ter bede’ benoemd en heeft, zoals vermeld een tijdelijk karakter, wat inhoudt dat er geen sprake is van zekerheid en door beide partijen kan worden opgezegd.

Wanneer kan er een bezetting ter bede worden afgesproken?

Er kan een bezetting ter bede worden afgesproken in het geval er sprake is van het ‘in afwachting van zijn van iets’ of om een tijdelijke situatie te overbruggen. Een dergelijk contract moet wel worden gezien als een uitzonderingsregeling en mag niet te pas en te onpas worden gebruikt om de dwingende regels van de huurwetgeving te ontduiken.

Omdat de bezetting ter bede niet onder de regels valt van de huurwetgeving zitten geen van beide partijen aan het contract vast, wat een nadeel kan zijn, want beide partijen kunnen immers opzeggen. Het is dus wel raadzaam om een opzegtermijn in het contract op te nemen, die beide partijen zullen moeten naleven. Als er een bedrag overeengekomen wordt, moet dit in overeenstemming zijn met de werkelijke huurwaarde. Ook moet in het contract duidelijk worden vermeld dat er geen sprake is van ‘huur’ maar een bezettingsvergoeding.

Volgens Katelijne D’Hauwers, algemeen directeur van Verenigde Eigenaars, is er ‘in beide gevallen geen sprake van invloed op het bedrag van de verkooprechten, met name de registratiebelasting betaald bij aankoop’. Ook geeft D’Hauwers aan dat als er sprake is van huurinkomsten, deze dienen te worden aangegeven in de personenbelasting.

Bronnen: www.tijd.be – www.indicator.be

Projectontwikkeling dat is

Betaalbaar wonen in Zwevegem op een boogscheut van Kortrijk

Het budget van een volledig afgewerkte woning start vanaf 393.000 € (excl. kosten)

Andere nieuwsberichten:

Wat betekent het ‘Charter der Woningbouwers’ voor u?

Zeker Wonen is lid van het Charter der Woningbouwers. Dit heeft voor u als klant van Zeker Wonen enkele belangrijke voordelen en garanties.

Wijzigingen in de archeologiewetgeving

De wijzigingen betreffen de regelgeving i.v.m. de archeologienota en de verhoging van de premie voor buitensporige kosten bij een verplichte opgraving.